A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Június 24.

Keresztelő Szent János születésnapja

 

Keresztelő János Lukács evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt. Hat hónappal Jézus előtt született. Anyja Erzsébet, Mária unokanővére volt. Apját, Zakariást némasággal büntette Isten, mert amikor Gábor arkangyal közölte vele, hogy fia fog születni, ő nem hitte el, mert már nagyon öreg volt; egészen János születéséig néma maradt. János a pusztában élt, mielőtt prédikálni kezdett, ott készült a feladatára, mint Jézus. „Teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt”… és „gyakran böjtölt– írja Máté. (Tehát táltos volt…) A népnek, Krisztus közelgő eljöveteléről prédikált, és bűnbánatot hirdetett. A Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket. Innen ered a keresztelés szentsége. Heródes király bár tisztelte, félt is tőle, mert szent embernek tartotta. (Márk 6,20)  János elítélte a királyt, mert a gyanús körülmények között elhunyt fivére feleségét, Heródiást vette el. Heródiás cselszövése következtében a király lefejeztette Jánost. Iosephus Flavius zsidó történetíró szerint a Jordántól keletre eső erődben Mahérusz várában ölték meg.

A Biblia szerint mikor Salome, Heródiás lánya, - aki templomi táncosnő volt - elbűvölő táncot lejtett a király előtt, a király megígérte, hogy teljesíti egy kívánságát. Ekkor az anyja arra utasította Salomét, hogy Keresztelő János fejét kérje egy tálcán. 

A Koránban a születéséről szóló történet megegyezik a bibliaival. Életéről több részletet is közöl, többek között azt, hogy az állatok sem bántották, mert felismerték benne a szent embert. Kivégzésének okaként itt az szerepel, hogy Heródes az unokahúgát, Salomét akarta elvenni, és ezt ellenezte János; Salomé pedig saját maga tervezi el János meggyilkoltatását, nem az anyja parancsára.

 

 „Mostantól nekem kisebbednem kell, Neki növekednie!” S valóban, június 21.-e után már csökkennek a nappalok. Jézus pedig őróla azt mondta: „Asszonyok szülöttei között nincs nagyobb nála!” (Máté 11.11.)