A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

A Születésre várva

a megSzületésedre várva…

 

… néhány sorsfordító gondolat a Készület idejére és a mindenkori egyensúlyba kerüléshez némi segítő tanács.

Ezen időszakra nézvést rendkívüli módon szükséges az önkontroll, az önvizsgálat! A Bak szorítása  még fokozottabban érződik, ezért  elengedhetetlen az egyensúlyra, a harmóniára törekvés, amely most már életbevágóan fontos!
Hatalmas a mérlegelés, a válogatás… illetve a válogatáson már jóval túl vagyunk, a "zsákolás" folyamata zajlik.

Nagyon sokan eltérülnek az Ego és a Szabad Akarat által, és nem értik, hogy miért nem érted...?

A Lázadás szelleme, a Viszály szelleme és az Ellentét szelleme tombol a családokban, a munkahelyeken, a világban, és a lelkekben. Az Írásokban is ez áll! ISMERD MÁR FEL!!!

A végső visszaszámlálás indult és ilyenkor arat a legjobban a HAL(ál)A(=o)K, vagyis ez a „halál-okok” időszaka, amely viszi a gyengét és az erőtlen hitetlent.
Az egyedüllét nyomasztó incselkedése,

  • az év végi lelki számadás törvényének kérlelhetetlen ereje,
  • a visszahozhatatlanul elfecsérelt idő hiánya,
  • a saját magam által a saját lelkemen történő sebek ejtésének fájdalma,
  • csak az Ego által vélt fontos dolgokra való készültség felesleges kiürítetlen salakjának feltornyosulása,
  • a meg nem hallgatott szavak és viszonozatlan segélykérő tekintetek vádbeszéde,
  • a fontoltság csendje helyett a fontoskodás zavarának zaja,
  • a régóta halogatott megbocsájtás torokszorító sürgetése,
  • az elengedés fullasztó követelése, mind-mind most ott sorakoznak előtted!

Számot adsz és számot vetsz.
Szám=mennyiség=pénz.
Az anyagba süllyedés, a vásárlás, a pLÁZa láz, az „alacsony karacsony”…
Ez a láz elemészt, felemészt. 

Vigyázz a hődre, vagyis a fényed lelkére. Csak annyit láttass, amennyi szükséges az egyensúlyodhoz kint és bent egyaránt.
Ne csillogj, mert ebben a talmi csillogásban nem veszik észre. Helyette szolidan, diszkréten árassz, sugározz, - meleget, szeretetet, békességet, nyugalmat, türelmet.
NE a beszéddel, a közléssel (sok beszédnek, sok az alja), hanem a sokat mondó CSEND hangjával tedd lényed a középpontba, mert a Szent Közép a Teremtő helye, tehát Őt képviseld a legnagyobb alázattal.
Meglásd, az Alázat Mosolygó Csendje verhetetlen.

Ha még keresed a feladatod, a helyed, - vagyis magad, - akkor a fentiek elolvasása után máris rengeteg lesz a dolgod.
Elsősorban MAGADDAL, hiszen tudod – „Gnothy seauton!” – vagyis, - „Ismerd meg Önmagad!”
S ha megismerted, akkor tudod, hogyan változz meg, hogy megváltozzon körülötted a világ.
S ha valakit meg akarsz változtatni, akkor előbb neked kell olyanná válni, hogy a tükrödben látva magát, olyanná legyen…

TUDD, HIDD, AKARD, MERD, TEDD!
ÍGY VÁRD, MERT CSAK ÍGY VÁRHATOD A MEGVÁLTÓD!

 

Adventi szeretettel: Katalin
2013. november 30.- Enyészet havának Álom havába fordulóján

 

Szent Pio Atya reggeli imája a Szűzanyához

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk!
Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát.
Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket.
Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel.
Alakíts ki bennünk anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét!
Égi Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozathoz.
Tégy szentté bennünket, jóságos Atyánk, szentté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint Szíved kéri tőlünk, és forrón kívánja.

Ámen

 

Egy