A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Élő Égi Igazság a Magyar Szent Koronában

A magyar Szent Korona alkalmas arra, hogy megidézze a Teremtőt. Teljes üzenetrendszerét kifejezett céllal, kifejezett feladattal, küldetésként kapta a magyar nemzet. A Szent Korona nem egy ereklye, nem egy koronázási ékszer vagy kellék, nem egy dísztárgy, sőt nem is tárgy. A Szent Korona él! És mint ilyen, a magyar állam legmagasabb rangú alanya Ő.

Mint ahogyan nem jelenünk meg egy magas rangú személyiség előtt sem mocskos ruhában, ugyanúgy nem illő a Szent Korona előtt sem piszkosan, vagy kihívó öltözetben megjelenni. Nem csupán külső szennyet értek alatta,  hanem elsősorban lelki mocskot. Egy erkölcsében nem tiszta személyt nem enged közel magához. Nem engedheti magához, a MAGjához! Mint ahogyan nem látogatóba megyünk egy királyhoz sem, ugyanúgy Szent Korona Őfelségéhez sem látogatóba megyünk. Sőt, hozzá leginkább nem azért megyünk. A Szent Korona és benne az Élő Égi Igazság elé tiszteletadással járulunk, esetleg felajánlást, kérést megfogalmazva jelenünk meg előtte, hívásra, és ha engedi. A Vele való találkozásra előre készülni kell testben és lélekben egyaránt.

Jelképrendszere és az üzenet, amit közvetít, nem mindenki számára hozzáférhető. Könyvekből igen jelentős része, a lényeg nem megtanulható. Hatalmas alázattal és tisztasággal lehet csak azt kiérdemelni, hogy megszólítson,  hogy az üzenetből értelmezni és érezni tudjunk részeket. Az egész üzenet egyszerű földi halandónak talán sohasem fog összeállni, hiszen arra csak a magyar szakrális király lehet méltó.

Régen hitték más nemzetek is, hogy a Magyar Szent Korona megtagadásával lelkük is megsemmisül. Éppen ezért vagy félelemből, vagy az eszmében való azonosulás jegyében tisztelték Őt. Tisztelték a köré kialakult jogrendet is.  A Szent Korona most maga a magyar szakrális király, így vele tisztelték a nemzetét, a magyarokat is. A magyarok is tisztelték egymást, tisztelték egymásban a tisztaságot és azt a hatalmas igazságérzetet, amelyért életüket is képesek voltak áldozni, ha kellett. Tisztelték az összetartást és az együvé tartozást. Szinte észrevétlenül, de segítették egymást.

Amit maga a Szent Korona képvisel, az pedig nem más, mint a legmagasabb rangú igazság. Az Igazság. Az az igazság, amely az Atya akarata szerint való és az Atya törvényeinek összessége. Sem erőszakkal, sem csellel, sem hazugsággal, sem fondorlatokkal nem szüntethető meg, ereje nem gyengíthető. Mindig a Teremtő Atya akarata érvényesül, így mindig az igazság győz! Ameddig pedig a magyar nemzet erkölcsében, hitében méltó tud maradni ehhez a küldetéshez, méltóképpen fogja Őt szolgálni, addig mindig győzni fog.

Az Élő Égi Igazság a Szent Koronában mutatkozik meg, így Isten megnyilvánulása, a legszilárdabb hatalom megtestesítője. Nem csupán jóságos cselekedetekre képes, és oltalmazó, de kemény büntetéseket is kiszab, ha szükségét látja. Szigorú, de igazságos. Nagylelkű, kegyes, de nem pazarol. Megtéveszthetetlen, de Ő maga tud láthatatlanná is válni. Eget és Földet összekötő, legtisztább élő személyiség. Próbákat és akadályokat állít, hogy lássa megfelelünk-e elvárásainak.

Szent Korona Őfelsége mindenkor irányt mutat (jogar), hatalmat ad az igaz út beteljesítéséhez (országalma), fegyvert és erőt ad a belső-külső küzdelmekhez (kard) és tiszta, Jézusi gondolkodást (a kereszt). Palástja óvja, féltő  gonddal, pajzsként vigyázza a nemzetet. Pártája és abroncsa nem engedi az eleve elrendeltet szétesni, gyöngyei megidézik a legmagasabb rangú, szűzi, tündéri, Tündér Ilonai tisztaságot a teljességhez. Az almandinok jelzik a szükségszerű áldozathozatalt.

Igaz Magyarnak lenni büszke gyönyörűség és hatalmas felelősséggel, kötelesség-tudattal jár… közben folyamatosan a táltos paripán kell ülni. Önvédelmi ösztön szintjén kell tudni védeni ezt a tisztaságot, ezt az igazságot! Olyan utódokra és nemzetre van szüksége a Kárpát Hazának, amely erköl-csében, viselkedésében, MAGatartásában méltó a Szent Koronához és méltó végre-hajtója az Élő Égi Igazság által kinyilat-koztatott Teremtő Atyai akaratnak! Nem gyengül el, nem gyengül meg, őrzi a tisztaságot, vigyázza az igazságot, kiáll mellette, sőt képes példát is mutatni szeretetből, tisztaságból, önfeláldozásból mindörökké! Mindenkor képes feltámadni, mint a főnix madár!

 

 

 

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, hiszek egy Isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában!”

(szakirodalom: Kocsis István - A Szentkorona-eszme időszerűsége)

Török Rita (Thébai Remete Szent Pál csoport)
2013. augusztus 22. (Menyhért=Mennyhír napján)

 

Egy