A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

A Világ Győzelmes Királynője - Új kiadásban!

 

 

 

REGINA MUNDI VICTORIOSA A Világ Győzelmes

Mária Natália Magdolna-nővér magán-kinyilatkoztatásai

 

E kiadvány tisztelgés Natália nővér missziója előtt születésének 113., és közbenjárására a Normafánál elhelyezett Engesztelő Kápolna alapkőletételének 70. évfordulója alkalmából

 

 

A hangos könyv közreműködői a Pilisi Lélekigazítók:

 

1. Hegyet hágék, lőtöt lépek... - Joó Katalin 01:37
   (Archaikus ima Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből. Közreadó Benke Jánosné Benedek Rozália, 1906 Diószén, Moldva)
2. Előszó - Joó Katalin 11:55
3. I. fejezet - Natália nővér küldetése - Linczényi Laura 37:20
4. II. fejezet - Magántermészetű misztikus élmények - Lados Lilla 37:03
5. III. fejezet - Az Egyház papjaihoz intézett felszólítások - Fekete Kata 1:31:23
6. IV. fejezet - Általános tanítások - Linczényi Laura 1:13:59
7. V. fejezet - Világ Győzelmes Királynéja - Zámbó Judit 34:12
8. VI. fejezet - Magyarországra vonatkozó közlések - Joó Katalin 57:41
9. VII. fejezet - Világcsapás. A Világ eljövendő sorsa - Fekete Kata 1:07:31
10. VIII. fejezet - Legújabb égi üzenetek - Lados Lilla 29:40
11.Függelék - Engesztelő imák - Fekete Kata 49:24

 

 

A lemezt készítette: Biller István

Közreműködik: Felletár Melinda - hárfaművész A részletekben megszólaló zenék:

Étude de concert au matin (Tournier) - 04., 10. Solo dell'opera Lucia Lamermoor (Donizetti-Zabel) - 03. Pavana y variaciones (Cabezon) - 02., 06. Variations on a Mozart Theme (Glinka) - 07., 11. Impromptu-Caprice (Pierné) - 08. Little Suite-Preludium (Watkins) -05. Little Suite-Nocturne (Watkins) - 05. Little Suite-Fire Dance (Watkins) - 04. Clair de lune (Debussy) - 09.

A borítón: A csíkrákosi győzelmes madonna

Hősies múltunk legszebb emléke Rákoson az ősi vártemplom, melyet a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére építettek 1270 és 1280 között. A templom az évszázadok alatt többször is leégett, melynek  nyomai  ma  is megtalálhatók  a gerendázatban. Többszöri átalakításon esett keresztül. 1571-ben Zablya Péter erdélyi nemes úr bővítette ki. Mai alakjában 1758-tól áll fenn. A déli bejáró kőkeretének kora azt bizonyítja, hogy a templom helyén már az Árpád-korban is templom állt. A templomban látható a csíkrákost győzelmes Madonna. Losteiner Leonard (erdélyi magyar történész, a csíksomlyói kegytemplom és kolostor szerzetese, a rendtartomány megbízott kronológusa, a róm. kat. gimn. tanára 1747-1826) szerint a középkori templomban a csíksomlyóival vetekedő Mária-szobor volt, amelyet Székely Mózes katonái, vagy más reformálok elégettek a templom szentképeivel és feszületével együtt.

Kiadja: Pilisi Szent Margit alapítvány 2014.

www.jooszellem.hu jooszellem@gmail.com

A kiadvány teljes, vagy részleges sokszorosítása, másolása a Kiadó írásbeli engedélyéhez kötött!


 

 

Ez a kiadvány Mária Natália nővér életéről,és misztikus élményeiről szól. Jézus Krisztus ésSzűzanya az ö személye által kívántak az emberekhez, mindenek előtt Magyarországhoz szólni. Ezen üzenetek a második világháború alatt fogalmazódtak meg, lényegük: A NAGY ENGESZTELÉS. Jézus Natália nővért bízta meg azzal a feladattal, hogy hozza a magyarság tudomására: - ha nem térünk meg, nem vezekelünk a papság és a nép bűneiért, Isten rettenetes büntetéssel sújtja az országot.

Kovacsics Mária Natália, Magdolna-nővér

(Pozsonybeszterce, 1901. január 31.-Törökbálint 1992. április 27.) egy Pozsony melletti kis faluban született, német anyanyelvű iparos családból. Már gyermekkorában komoly imaéletet át, és szerzetesi hivatása már kicsiny korában világossá lett előtte. Már 16 éves korában rendbe vonul. Az Úr Jézussal és Édesanyánkkal zárdaéletének és szolgálatának tartózkodási helye szerint, hol magyarul, hol szlovákul, hol németül, hol franciául beszélgetett.

A MÉDIUMITÁSRÓL

A spirituális médiumitás egyáltalán nem ritka, sőt gyakori jelenség. A próféták, misztikusok, misztikusnők, látnokok, mind-mind a legfelsőbb tiszta tanításokat hivatottak átadni az emberiségnek a legnehezebb időkben, vigaszt, reményt, bizalmat és biztatást nyújtva a csüggedésben, a kilátástalanságban.

A XIX. és a XX század médiumai a Szent Szellem segítségével kapták meg és adták át nélkülözhetetlen tanításaikat, út- és iránymutatásaikat az Egy Isten és Jézus útját kereső embertársaiknak, mintegy felkészítve őket a várható legnagyobb próbatételekre, ismételten bizonyítva a Jézus-i örök igazságokat a Szeretet Törvényéről.

Kiemelten kell megemlítenünk a Vatikán által is hitelesen elfogadott Kovacsics Mária, - rendi nevén Natália - Magdolna-rendi nővért, aki az egész XX. századon átívelő vérzivataros időszakban közvetítette Jézus Urunk és Szűz Mária tanításait kiemelten a magyarság számára, mint látó-, író-, és közlő médium.

A prófétai művek a mai tudomány legfőbb vívmányait megelőzve, az anyagnak az igaz szellemi mivoltát tárják fel, és a dolgok létezését tisztán szellemi úton, szellemi keletkezési, átváltozási és fenntartási törvények alapján, a mindenség Teremtő Szellemének részeként magyarázzák meg, és tanítják újra és újra a Szeretet mindenhatóságát.

Isteni vezetés

„Engedelmesen, szó és zúgolódás nélkül akarok menni, amerre Te vezetsz, Jó Atyám, miként a vak követi az őt vezető kezet Te nem hagysz elesni és nem vezetsz romlásba, ha feltétlenül Reád bízom magamat Egy benső' hangot oltottál belénk, amely bizton vezet, csak ne akarjuk azt elnémítani. Oh én lelkem! Bontakozzál ki a földi érdekek kötelékeiből; vonulj magadba vissza, és kérd Istent, hogy engedje ezt a benső hangot szólani, és engedje, hogy ez a hang a legbensőbben és állandóan Összekapcsoljon Ővele. Ámen."

Vay Wurmbrand Adelma médium - Hephata 235 (részlet)

 

 

HAZÁNK FÖLDI ŐRANGYALAI A XX. SZÁZADBAN

Natália nővér belső indításra 1936-ban Magyarországra jön, hogy elindítsa Szűz Máriának a Világ Győzelmes Királynőjének tiszteletét. 1940-ben kérelemmel fordul Serédi Jusztinián hercegprímáshoz, hogy engedélyezze Budán a Normafánál a Szent Anna réten a világ Királynője engesztelő kápolna fölépítését. Az alapkövet 1944. december 8.-án (Szeplőtelen Fogantatás ünnepe) letették, de az építést már nem lehetett elkezdeni. 1946. január 25.-én Mindszenty József hercegprímás jóváhagyta a kápolna tervét, és Bíboros Főpásztorunk 1947. május 8.-án ismét elindította az engesztelő kápolna fölépítését szolgáló mozgalmat/ „Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön!" A kezdeményezés, azóta sem teljesedett be.

A rendeket felszámoló 1950-es politikai „szétszóratás" után, Natália nővér több helyen élt maradék rendtársaival együtt. A majdnem egy századot átfogó élet utolsó öt évtizedében magyarul él és gondolkodik és az üzeneteket is így kapja.

Imádság Mindszenty József bíboros-hercegprímás szentté avatásáért Mennyei Atyánk!

Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar egyházért, és a magyar népért ajánlott feli Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért! Hozzá csatlakozva akarunk mi is imánkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. Ha szent akaratoddal megegyezik, add meg kérünk hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük! Krisztus a mi Urunk által. Ámen!

 

„Dicséret illeti a magyar népet, mert pénzérmén megőrzi
Szeplőtelen Anyám képmását. Ez nagy vigasztalásomra
szolgál, megdicsőít Engem és Anyámat, földön és égen
egyaránt. Sokan látták ezeken a pénzérméken Anyám
képmását, s feléledt bennük a már-már elveszített hit, s így
jutottak el végül az üdvösségre.... Ha nem akarjátok, hogy
a szívekből eltűnjék Anyám képmása, meg kell őriznetek
a pénzérméken is."                        (részlet a hangoskönyvből)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A két világháború között 1935-ben, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr

által veretett ezüst 2 pengős pénzérméken Magyarország Védasszonya volt látható, térdén a Kis Jézussal, fényfelhő közepén, fején a Magyar Szent Koronával.

v Joó Katalin tanító gyógyító

A kiadvány ára: 2 000 Ft/db.

A megrendeléshez töltse ki és küldje be az alábbi űrlapot: