A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

RÓZSAFŰZÉR

 

 

 

 

RÓZSAFŰZÉR:

Egyfajta varázslás…

Mária varázslása, bele a REND-be, a rendezettségbe, a rendszerbe… az Ő „mátrixjába”, a Jézus-hálóba, Általa, Vele, Mellette, Jézushoz.

A régiek minden ÁLDOTT nap SZENTELTEK időt, a hajnalt vagy a napszentültét a rózsafüzér elmondására. Megtartó ereje óriási. Mire az ember a végére ér, megnyugszik, elcsendesedik és a Teljesség karjába veszi. Egésznek érzi magát, márpedig az EGÉSZ-ség igen fontos testnek-léleknek. A szentolvasó imádkozásával rendeződik mind a hat lelkünk, olyannyira, hogy „műszerünk” segítségével kimérhető, hogy az ima után teljesen kész –Jézus befogadására kész- állapotba jutunk. Nagyanyáink valószínű ezt nem tudták, de áthagyományozták anyáról-leányra, hitet téve mindennapi használata mellett.

Nagy ünnepekkor, Boldogasszony napokon külön rítus szerint imádkoztak, hogy azzal is fényesebbé varázsolják a perceket.

Szeretteinkért, elhunyt emberek lelkéért elmondott ima olyan, mintha ajándékot adnánk másoknak. Ima ellenségeinkért – pedig a Szent Korona misztériuma. A szeretet kiárasztása, túllépve önmagunk szűk-körös rabságán, átlátva egy másik világba, ahol csak a SZERETET uralkodik.

Vállalt feladatunk teljesítése kötelezővé kell, hogy váljon, hogy a teremtői rendben tartsuk általa magunkat. Abba a rendbe, amit évszázadok-ezredek alatt végigjártak Őseink, meghagyták örökül, hogy a szeretetvallás által Jézusé legyünk.

Az ünnepek jellegéből adódóan többféle olvasót ismerünk: Dicsőséges, Örvendetes, Fájdalmas…        A szemek elosztása is köztudott, magam részére én a tizedeket is megneveztem, hogy a REND-SZER-ezése könnyebb legyen:

első szemet az Atyaisten imádatára,

második szemet az Istenanya tiszteletére,

harmadik szemet a Szentháromság, a Szent Szellem tiszteletére,                                                 

negyedik szemet Földünk megtartására,

ötödik szemet Szűz Anya tiszteletére,

hatodik szemet Jézus Urunk imádatára,

hetedik szemet Szent Erzsébet tiszteletére, ( a 7-es mágikus szám, a rózsa-csoda a SZERETET mágiája, ráadásul „rózsafüzért” imádkozunk… )

nyolcadik szemet Szent Margit tiszteletére, ( 8-as Szent Margit száma, Boldogasszony száma, az örökkévalóság, a végtelen, a fehér,  a gyöngység száma Margit után, „via Margharita”- Gyöngyök útjának hívták az Esztergomot Visegráddal összekötő utat a középkorban, gyöngyfüzér, rózsafüzér… )

kilencedik szemet a Teljességért,

tízedik szemet újra Atyaisten imádatára.

Ebben a REND-ben minden imám benne foglaltatik, és ha felajánlom tizedeimet akár külön-külön valakiért, valamiért, a TELJESSÉG meghallgatja és TUDOM-HISZEM-VALLOM, hogy MEGHALLGATÁSRA talál.

A lelki béke öt, illetve hat pontjának megértése, az évkör ünnepeinek megtartása, a rózsafüzér „olvasása”, a teremtett mindenekhez való igazodás, a Jézusi úton való haladás egyik feltétele.

EGÉSZ-ben maradni, EGYSÉG-ben, SZER-ETET-ben, Isten tenyerén.

 

Szabó Andrea, Szent Margit csoport

( 2013.07.22.=8 )