A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Jógakönyv

 

AJÁNLÓ

Rovásjóga –Kozmikus jóga

 

Mottó: „…mindenkor becsületére vált bármely nemzetnek, ha az tulajdon írásával élt és annak hasznát vette.” (Baranyai Decsi János bevezetőjéből részlet, amelyet Telegdi János Rudimentájához írt 1598-ban)

 

A Teremtés - belső üzenet és szándék mozdulatsorainak folyamata: „vala az Ige…”, és lőn világosság…”

Rovásírásunk jelei nem mások, mint intergalaktikus üzenetforrások, s ez által a közlésnek egyfajta teljesen speciális - mondhatnók, isteni módozatai, mert magukban rejtik az Univerzum és a Teremtés titkait, Naprendszerünk és az abban élők születését, létét. A rovás jobbról balra haladó írásfolyamának iránya a Nap útját szimbolizálja a földi ember számára, a keletkezés, az elmúlás, és a feltámadás misztériumát. A rovásírás ismerete által közelebb kerülünk őseinkhez, történelmükhöz. Jelképrendszere bepillantást enged számunkra a logikus gondolkodás, az egységben történő látásmód, a képi ábrázolás világába.

A rovásjelek összeróhatók, lélekrovások (=ligatúrák) készíthetők, amelyek a rovóban, az olvasóban, vagy akár a szemlélőben is egyaránt, érzelmeket, esetleg megmagyarázhatatlan képzeteket váltanak ki. Az összerovások szójelek, olyan ős-képek, melyek a Világmindenséget jelelő, mindenki számára egységesen értelmezhető égi erőket a földön megnyilvánító ábrázolatok. A rovásjelek magasabb rendű (=földön túli, földön kívüli) érzelmi- és gondolati impulzusokat közvetítenek másik világokból, mely fényinformációs „utasítások” egyenesen a DNS-ben hatnak. Ezért lehet gyógyítani is velük.  Mindenféle betegségre gyógyír a rovásírás-olvasás, különösen a dyslexiában, dysgrafiában, dyscalculiában szenvedő gyermekeknek, fiataloknak hathatós segítség.

Mindezeket figyelembe véve ugyanez mondható el a mozgásról is. A régiségben a gyermekmondókák és körjátékok, mint ősi ráolvasók, varázsigék és szakrális mozdulatsorok, segítették a közösséget a rendeződésben, a gyógyulásban, mert a tiszta gyermeki lélek, mint közvetlen Istentől való legbiztosabb összekötő szeretetszál működött és működik ma is. Ugyanezt a célt szolgálták, szolgálják a gyermekdalok, a népdalok, a néptánc és az archaikus énekes és szöveges imák is.

Évezredek óta ismert, hogy szakrális mozdulatsorok segítségével, - pl. néptánc, szakrális tánc, vagy a szakrális ujjgyakorlatok, a mudrák végzésével - visszatalálhatunk belső ritmusunkhoz, belső békénkhez. A mai világ felgyorsult zaj- és fényszennyezett állapotában mozgásterápiával, jógával, légző-gyakorlatokkal, vagy mindezeket kombinálva, sikeresen elérhetjük a lélekrendezett, összehangolt, elemeiben kiegyensúlyozott állapotot. S ha ez még ráadásul, a misztikus, ősi, isteni jeleket, ősképeket alkalmazó mozdulatsorok, és az azt megjelenítő testmozgás, akkor valóban ezt nevezhetjük – kozmikus jógának. Mindezek az eredmények azért érthetők és érhetők el, mert az ősi rovásjeleket megjelenítő EGYszerű mozgáselemek, mozdulatok, lélekből jönnek, lélekhez szólnak. Hatnak és visszahatnak.

A könyv szerzője megszívlelte a bevezető mottó tanácsát, igyekezett hasznát venni ősei tudásának, mert a rovás, a lélekút és a mozgás egyaránt beavatott ismerője. Bízvást rábízhatjuk testünket, lelkünket, szellemünket. Szeretettel készítette és adja át nekünk ezt a kincset. Használjuk a Tudást, használjuk az Adományt, használjuk és fejlesszük testi-lelki-szellemi kapacitásainkat, hogy harmonikusabbak, egészségesebbek emelkedettebbek és boldogabbak legyünk! Használjuk minden nap őseink tiszta hagyatékát! Ragyogtassuk fel általa önmagunkban is, és gyermekeinkben is az ősi Napot, a Teremtés fényét, mely a test a lélek és a szellem jól létét szolgálja!

EGÉSZségünkre!

 

v Joó Katalin tanító, gyógyító